Reflecteren

Bij alles wat ik doe, hoop ik dat ik de ander aanzet tot nadenken.

Ik wil je spiegel zijn, om stil te staan bij hoe je denkt, werkt, welke vaardigheden je inzet. Dit kan persoonlijk of beroepsmatig zijn. Door het toepassen van verschillende spel- en werkvormen zul je inzicht krijgen in eigen handelen.

Wil je groeien? Kijk dan eens wat vaker in de spiegel.

Een reflector kaatst het licht terug! Mag ik van jou weer gaan stralen?