Bibliodrama

Een speelse manier om Bijbelverhalen (opnieuw) te ontdekken.

Bibliodrama is een verzamelnaam voor diverse werkvormen, waarbij bijbel (biblio-) en actiemethodiek (-drama) met elkaar worden gecombineerd. Er wordt volgens een duidelijke structuur gewerkt. Elk bibliodrama bevat twee wezenlijke elementen, het spelmoment en de uitwisseling die daarop volgt.

Gebeurtenissen en personen uit de bijbel worden actief in beeld gezet en tegelijkertijd wordt de actualiteit van het eigen leven van de deelnemers daarmee verweven. Met als verrassend gevolg dat er nieuwe inzichten ontstaan in het eigen leven en het bijbelverhaal in een nieuw licht komt te staan. Zo komen verschillende betekenisvelden met elkaar in aanraking en kunnen knooppunten ontward worden.
Bibliodrama ontwikkelt perspectief, een oproep tot verandering.

Omdat ik zo van ervarend leren hou, is bibliodrama mij op het lijf geschreven!
Ik ben enthousiast over de ontdekkingen die het oplevert: hoe verrassend een bijbelgedeelte kan oplichten door er zelf in te gaan staan, de blik te vangen of een stem te horen.
Hoe gaaf het is om al spelend inzichten op te doen in eigen handelen, keuzes en conflicten.
En hoe verrijkend het is je scoop te verbreden door de belevingen van medespelers. Bibliodrama schept een actieve ruimte waarin geoefend en ontdekt mag worden.
Luchtig en serieus!

Bibliodrama wordt doorgaans in groepsverband gedaan, waarin iedereen participeert, maar is ook mogelijk in een individuele setting, bijvoorbeeld in een pastoraal gesprek.
Wil je er meer over weten, vraag me naar de mogelijkheden.